top of page
FRÅN IDÉ TILL
NYCKELFÄRDIG
ANLÄGGNING

"Från start till mål"
"Från ax till limpa"

Här är kan du läsa lite om hur vi jobbar och tar ditt projekt från idé till nyckelfärdig anläggning.

1. Förstudie & Offert

Efter initial kontakt, via vår kontaktsida här, via mail eller telefon påbörjas Förstudie och Offertarbetet. Ofta kan vi ganska snabbt ge ett ungefärligt pris vilket ger en god fingervisning av vad ditt solcellprojekt kan generera och kosta. För att komma vidare till steg 2. Beställning krävs dock en skarp offert och med det, ett platsbesök. På plats går vi igenom de förutsättningar och möjligheter som finns för just din fastighet.

Vi väger ihop alla aspekter och presenterar den optimala lösningen för er summerat i en överskådlig offert.

I offerten ingår även en investeringskalkyl där kostnader, förutsättningar för ev investeringsstöd, och beräknad avkastning framgår tydligt.

2. Beställning

När vi är överens och ni godkänt vår offert går vi vidare med projektet.

Krävs bygglov (många anläggningar är undantagna) så ordnar vi underlag för detta, vidare tar vi hand om investeringsbidragsansökan och elcertifikat för anläggningen. Företräder du/vi ett företag eller Bostadsrättsförening måste bidragsansökan göras innan beställning vilket vi isf säkerställer i ett tidigt skede.

3. Installation & Slutbesiktning

Innan installationen påbörjas kommer vår projektledare ut och går igenom arbetet med er på plats.

Installationen tar vanligtvis 2-4 dagar.

Befintlig elmätare byts ut av din ellevarantör varpå anläggningen slutbesiktigas

4. Drift & Uppföljning

​Nu är det klart!

 

Vi hjälper er att komma igång med övervakningssystemet där ni i var stund kan följa hur mycket el ni producerar och förbrukar.

Vi kommer att löpande följa upp anläggningens prestanda och finns alltid till hands om det skulle vara något.

Solceller till din fastighet

Solceller%252520Naset_edited_edited_edit

Villa & Fritidshus

Gård & Jordbruksfastighet

IMG_2877_edited.jpg

Större Fastighet & Bostadsrättsförening

Installation & Service

man och pannels

Projektering

BAtteripaket.jpg

Försäljning

Revisor på jobbet

Rådgivning

Våra Tjänster

Nyckelfärdig anläggning, eller delar av den

- från Rådgivning till Installation & Service

bottom of page