top of page

Lönsamt & Hållbart

solceller på kontors och industrifastigheter

- mer info -

Solceller till Bostadsrättsförening & Hyreshus

I flerfamiljshus, såsom bostadsrättsföreningar och hyresfastigheter är fördelarna med solceller många. Oavsett vad du företräder så strävar man efter samma sak, att hålla nere och gärna sänka de löpande kostnaderna och det löpande klimatavtrycket.

Med solceller på taket får du en bättre totalekonomi på din fastighet. Energikostnaden minskar tack vare den egna produktionen. Den energi som produceras under dagen, som inte förbrukas direkt, säljs till elnätet och köps senare tillbaka när behovet i fastigheten är större, och solens instrålning lägre. På så sätt fungerar elnätet som lager för den el du i perioder överproducerar.

Investeringen räknas hem på ca 10 år, därefter har du en anläggning som producerar el till fastigheten i ytterligare 15-20 år utan att man behöver göra, eller investera i princip någonting.

Därtill kommer miljöaspekten, att producera och konsumera 100% förnybar energi, och aktivt bidra till att CO2 utsläppen minskar i världen.

Staten hejar på utvecklingen och har sedan många år tillbaka skjutit till stöd och bidrag för att skynda på omställningen till mer förnybara energikällor. 

Som bostadsrättsförening och fastighetsägare kan du ansöka om dessa.

Solceller på tak
Glad familj i hus med solceller

5 goda skäl att skaffa solceller

 1. Du gör en lönsam affär.
  Ditt solcellsystem är avbetalat på ca 10 år, efter det genererar det vinst i ca 20 år till.

 2. Du höjer värdet på din fastighet & verksamhet
  På grund av sänkta driftkostnader och genererade intäkter som elproducent kan du räkna hem din investering

 3. Större frihet och lägre kostnader
  Att producera egen el innebär att behöver köpa in mindre energi till priser som dessutom kan variera.

 4. Du gör något konkret för miljön
  Solenergi är hållbart. Med din investering ökar andelen hållbart producerad energi i elnätet samtidigt som du inspirerar andra till att satsa på förnybar energi.

 5. Minimalt underhåll
  Väl på plats sköter sig solcellerna i princip helt själva

Referensobjekt - Fastighet & Bostadsrättsförening

1
2

Tillsammans med våra systerbolag levererar vi en helhet inom energieffektivisering, kyla, värme och fastighetsautomation.

Energi optimering

Uppvärmning

Uppvärmning

Bild på display för AC klimatkyle

Inomhusklimat Kyla/AC

Styr & Fastighets automation

Energioptimering Hagmans Styr.jpg
Fastighetsautomation
Information & Inspiration

Här nedan följer information och inspiration

anpassat för dig som företräder ett

Företag eller en Bostadsrättsförening.

Här kommer du hitta eget material blandat med bra och användbar solcellsinformation från myndigheter och partners med tillhörande länkar.

Fastigheter & Bostadsrättsföreningar

Fastigheter & Bostadsrättsföreningar

Fastigheter & Bostadsrättsföreningar
Sök videoklipp...
Bostadsrättsföreningen som installerat solceller | Energimyndigheten

Bostadsrättsföreningen som installerat solceller | Energimyndigheten

04:17
Spela video
Solceller för ett hållbart Sverige - Energi och klimatrådgivning

Solceller för ett hållbart Sverige - Energi och klimatrådgivning

02:13
Spela video
Solceller - Varför inte? Det blir för dyrt...

Solceller - Varför inte? Det blir för dyrt...

03:26
Spela video
Solceller - Varför inte? Ingen sol på vintern...

Solceller - Varför inte? Ingen sol på vintern...

02:56
Spela video
På Hagmans hjälper vi dig hela vägen
från idé till producerande anläggning

Ingen anläggning är den andra lik och tekniken utvecklas ständigt. Utöver det förändras förutsättningarna för stöd och bidrag regelbundet.

Allt detta har vi på Hagmans

Solenergi koll på.

Vi hjälper dig hela vägen och tar ansvar för alla delar i processen. Vi ser till att du får en anläggning optimerad för dina behov, av högsta kvalitet och med generösa garantier.

>>>