top of page

Lönsamt & Hållbart

solceller på kontors och industrifastigheter

Solceller till
Kontors & industrifastighet

- mer info -

Lönsamt och Hållbart

Som förvaltare av kontors & industrifastigheter strävar man ständigt efter att få till en optimal driftekonomi.

Som fastighetsbolag har man dessutom ofta, precis som många andra bolag, tydliga miljö och hållbarhetsmål som man skall leva upp till.

Förutsatt ett soligt och öppet läge lämpar sig solceller optimalt för att få till en riktigt trevlig lönsamhets- och hållbarhetskalkyl för din fastighet.

Anledningen till detta är ganska självklar - solens instrålning är som högst under dagtid och det är även under dagtid som förbrukningen i kontors och industrifastigheten generellt sett är som högst, det är då maskiner producerar, ventilation gå för fullt, kanske även med elburen värme eller kyla beroende på säsong, belysning är igång m.m.

Effekten blir att man med solceller helt eller delvis kan täcka energibehovet när det är som störst, vilket innebär optimal intjäning på den el som produceras. Energin används i samma stund som den produceras och slipper därmed säljas och köpas tillbaka till/från elnätet med en något sämre lönsamhet som följd. Vidare ger det även en lägre kostnad på den el som köps in övrig tid eftersom effekttopparna dagtid kapas med en lägre effektavgift som följd.

Solceller i motljus

Optimal intjäning

Kapade effekttoppar, ger lägre avgifter på inköpt el

Avbetalt efter 10 år, producerar i upp till 30 år

Berättigat för statligt stöd

Minskade driftkostnader

Ökat fastighetsvärde

En fasad

Producera & konsumera förnybar energi

Minimalt CO2 avtryck

Förbättrad miljö- & hållbarhetsprofil

Ökad andelen förnybar energi i elsystemen

avtal med köpare solceller

5 goda skäl att skaffa solceller

 1. Du gör en lönsam affär.
  Ditt solcellsystem är avbetalat på ca 10 år, efter det genererar det vinst i ca 20 år till.

 2. Du höjer värdet på din fastighet & verksamhet
  På grund av sänkta driftkostnader och genererade intäkter som elproducent kan du räkna hem din investering

 3. Större frihet och lägre kostnader
  Att producera egen el innebär att behöver köpa in mindre energi till priser som dessutom kan variera.

 4. Du gör något konkret för miljön
  Solenergi är hållbart. Med din investering ökar andelen hållbart producerad energi i elnätet samtidigt som du inspirerar andra till att satsa på förnybar energi.

 5. Minimalt underhåll
  Väl på plats sköter sig solcellerna i princip helt själva

Referensobjekt - Fastighet & Bostadsrättsförening

1
2
Information & Inspiration

Här nedan följer information och inspiration

anpassat för dig som företräder ett

Företag eller en Bostadsrättsförening.

Här kommer du hitta eget material blandat med bra och användbar solcellsinformation från myndigheter och partners med tillhörande länkar.