top of page

Lönsam investering

för miljö och plånbok

OM SOLENERGI

Här följer ett stycke med blandade frågor och svar om solceller i allmänhet, men även kring hur vi jobbar på Hagmans Solenergi och vad som gäller för dig som kund.

En del information hittar ni som rubriker, men mycket kan även sökas i det avslutande "Vanliga Frågor & Svar" (FAQ) avsnittet.

Hur fungerar ett solcellsystem?

Solceller omvandlar solens energi till användbar energi

Här går vi igenom systemets olika delar och hur de fungerar tillsammans.

Hur fungerar ett solcellsystem och vad behöver jag?

3 Elcentral

1 Solceller

2 tsp.

Oil

2 Växelriktare

4 Solel som används

6 Utmatning av överskott

  

5 Elmätare

Bildkälla; Energimyndigheten

1) Solcellmodul

Här omvandlas solens strålar till elektricitet (likström DC)

3) Elcentral

Växelströmmen matas in i husets elcentral där den distribueras ut i huset. Produceras mer el än vad du gör av med för stunden matas överskottet till elmätaren (5) och ut på elnätet (6)

5) Elmätare

En elmätare sitter i varje fastighet och behöver ofta bytas ut i samband med installation av solceller, detta då man nu inte bara är konsument utan nu även är producent. Mätarbytet utförs oftast kostnadsfritt av ditt elnätsföretag

2) Växelriktare​

För att kunna använda strömmen i våra fastigheter och i elnäten behöver likströmmen (DC) omvandlas till växelström (AC), detta görs i växelriktaren.

4) Förbrukning i hemmet

Elen som produceras i fastigheten används i första hand där till diverse apparater, belysning eller uppvärmning

6) In- och utmatning av el mellan hus och lokalnät

Anslutning till elnätet för att både kunna köpa in el när man förbrukar mer el än vad man producerar och för att sälja el till nätet när man producerar mer än vad man förbrukar 

Varför installera solceller?

Ekonomiska, Ekologiska, Ideologiska eller kanske för att det helt enkelt ligger i tiden och "känns bra"?

Anledningarna till att skaffa solceller är många och de flesta av oss bockar av en eller flera anledningar nedan, oavsett om man representerar sig själv som privatperson eller som företrädare för ett företag/förening.

Ekonomi

Ökar värdet på din fastighet

Sänker dina el-/driftkostnader

Genererar god avkastning (ca 6-12% ränta till låg risk)

Miljö

Producera & förbruka förnybar energi

CO2 smart - mer grön el i våra nät

Miljöprofilering av din verksamhet

Enkelt

Minimalt underhåll -Anläggningen sköter sig själv

Trygg investering

Varför installera solceller?
Vanliga frågor
Frågor & Svar

Hur fungerar en solcellanläggning?

Vad är ett Cesarkonto?

Hur ansöker jag om investeringsstöd? 

 

Här följer vårt informationsavsnitt där vi dels svarar på frågor om hur vi på Hagmans jobbar men även delar med oss av information från och länkar till andra, oftast myndigheters, användbara sidor.

 • Har mitt hus/min fastighet rätt förutsättningar för att installera solceller?
  Huset/fastighetens förutsättningarna för solceller beror i mångt och mycket på två faktorer, solinstrålningen och underlaget (Tak, mark eller fasad) Solinstrålningen varierar i stort på var i landet man bor, men främst på vilka lokala förutsättningar som finns såsom * vilket väderstreck som taket vetter mot * vilken vinkel taket har * skugga (beroende av intilliggande fastigheter, berg eller vegetation) Om solinstrålningen finns där måste det även finnas ett underlag som kan husera din anläggning under minst 30 år framöver. Underlaget behöver vara "friskt" och kunna hantera de laster som en anläggning kan innebära. Men bygglov då? Ja, bygglov är såklart en annan förutsättning - om det krävs. Den 1 augusti 2018 så infördes ett antal förenklingar gällande bygglov för solcellanläggningar vilket innebär att många anläggningar undantas från kravet om bygglov. Känns det omständigt o svårt? Ingen fara, vi på Hagmans Solenergi hjälper dig hela vägen med ditt solcellsprojekt. Här följer ett antal användbara länkar för vidare information: Energimyndigheten - förutsättningar för solel SMHI - Solinstrålning i Sverige Boverket - undantag för bygglov
 • Hur fungerar det med grön teknik bidraget?
  Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kronor per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort. Skattereduktion för grön teknik ges för: Installation av nätanslutet solcellssystem. Skattereduktion ges med 20 procent av kostnaden för arbete och material. Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi. Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material. Installation av laddningspunkt till elfordon. Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material. Installationen ska förse den aktuella bostaden med el och måste ske i ditt eller din förälders hushåll, och ska avse ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av dig som begär skattereduktion en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt och som innehas av dig som begär skattereduktion en byggnad under uppförande som ägs av dig som begär skattereduktion och som när den är uppförd ska vara ett småhus eller en ägarlägenhet. Skattereduktion för grön teknik ges för installationer som påbörjats, slutförts och betalats tidigast 1 januari 2021. Om du själv köper in material från någon annan än det företag som utför installationen av grön teknik kan skattereduktion enbart medges för installationsarbetet. Du kan alltså inte få skattereduktion för materialkostnaden i detta fall. Använd gärna tjänsten Räkna ut din skatt för att göra en preliminär beräkning av hur mycket skattereduktion du kan få. Det är särskilt viktigt om du använder både rot- och rutavdrag och skattereduktion för grön teknik ett år.
 • Behöver jag bygglov för min solcellanläggning?
  Det kan vara så men många solcellanläggningar undatas från bygglovskrav. Precis som för byggnader i allmänhet så är möjligheterna till att vara undantagen större om fastigheten ligger utanför detaljplanerat område än inom detsamma. Glädjande nog så har reglerna för solcellsanläggningar förenklats något på senare år, Såhär skriver man på Boverkets hemsida; "Undantag från krav på bygglov för solenergianläggningar Solfångare eller solcellspaneler som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial som medför att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas är i vissa fall bygglovsbefriade. Undantaget från krav på bygglov gäller både en- och tvåbostadshus och andra typer av byggnader. Följande kriterier ska vara uppfyllda för att sådana solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade: de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial de ska följa byggnadens form de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret" OBS! Oberoende av bygglov så kan andra tillstånd och anmälningar krävs, läs mer om detta här eller under länk nedan Känns det omständigt o svårt? Ingen fara, vi på Hagmans Solenergi hjälper dig hela vägen med ditt solcellsprojekt. Kontakta oss här >>> Här finner du fler användbara länkar gällande frågan ovan; Boverket - bygglov för solcellanläggningar Boverket - krav på anmälan
 • Hur lång tid tar det innan en solcellanläggning är lönsam?*
  Känns det omständigt o svårt? Ingen fara, vi på Hagmans Solenergi hjälper dig hela vägen med ditt solcellsprojekt. Kontakta oss här >>>
 • Hur länge håller en solcellanläggning?*
  Känns det omständigt o svårt? Ingen fara, vi på Hagmans Solenergi hjälper dig hela vägen med ditt solcellsprojekt. Kontakta oss här >>>
 • Är det dyrt att skaffa solceller?*
  Enligt en studie som KTH har gjort så är det många som tror det. ...detta fast det i själva verket är så att solcellerna betalar sina egna räntor och amorteringar, är avbetalda efter ca 10 år och att man därefter tjänar pengar under resten av dess livslängd, i ca 15 till 20 år till ...dessutom i princip helt underhållsfritt. Utöver det tjänar miljön på att du aktivt medverkar till att ännu mer förnybar energi kommer in i den nordiska elmixen som till stor del fortfarande kommer från kol, kärnkraft och olja. Givetvis innebär solceller en initial kostnad, men finns förutsättningarna, med ett tak eller ett stycke mark som inte används, med god solinstrålning så kommer du att bli förvånad över vilken liten kostnad det är i relation till vad det ger. Hör av dig till oss så berättar vi mer >>> Solceller från oss är bra både för din plånbok och för miljön. Här kan du läsa mer om ekonomin kring solceller >>>
 • Fungerar solceller verkligen i Sverige med allt regn och mörker?
  Enligt KTH's projekt Green Leap så frågar sig många om solceller verkligen fungerar i Sverige dels med tanke på mulet väder, dels med tanke på allt mörker vi har, både på natten, på vinterkvällar. Svaret är ja! Här kommer några anledningar; All el som solcellerna genererar förbrukas i elnätet, för varje kW solel som produceras så sparas det in på annan "klassisk el" såsom vattenkraft, kärnkraft och fossila kraftkällor. Vattenkraft kan därför sparas i vattenmagasinen till senare behov (till natten eller tills det blir vinter). Nettoeffekten blir att el som kommer från kärnkraft och fossila kraftkällor ersätts av solel. "...ja men det är ju mörkt hela vintern" kanske du tänker, javisst - men på sommaren är det istället ljust hela tiden. ...och visste du att det inte krävs fullt solsken för att solceller skall producera electricitet, de generer energi även när det är mulet - självklart inte lika mycket som vid fullt solsken men ändå en hel del. Förutsatt att du har ett soligt läge på din fastighet så kan man räkna hem en solcellsinvestering i Sverige på ca 10 år, därefter kommer den att generera avkastning under 15-20 år till. En sak som är till vår fördel är vårt kallare klimat! Jämfört med kontinenten och dess något högre antal soltimmar så vinner vi i norden på att vi inte har det så varmt. Faktum är nämligen att en sval solcell är effektivare än en het motsvarande, och varma komponenter slits dessutom hårdare vilket ger en kortare livslängd på anläggningen. Färre soltimmar tas därmed delvis igen av effektivare produktion och längre livslängd. Känns det omständigt o svårt? Ingen fara, vi på Hagmans Solenergi hjälper dig hela vägen med ditt solcellsprojekt. Kontakta oss här >>>
Information & Inspiration
Information & Inspiration

Som information och inspiration samlar vi här videoklipp som har med solceller att göra, ämnat för dig som funderar på solceller till  Villa & Fritidshus, Gård & Jordbruk eller annan större fastighet. Kom ihåg att vi på Hagmans hjälper dig hela vägen med ditt solcellsprojekt.

Solceller för ett hållbart Sverige - Energi och klimatrådgivning
02:13
Energikontor Väst

Solceller för ett hållbart Sverige - Energi och klimatrådgivning

Tänk om det fanns en energikälla som aldrig tog slut, som fanns runt hela jorden. Men vänta, det finns ju! Solen! Genom att investera i solceller bidrar du till ett hållbarare energisystem för hela Sverige. Kommunala Energi- och klimatrådgivare har i många år arbetat med att hjälpa allmänhet, företagare och föreningar att ställa om till hållbara energilösningar. Med god kunskap om lagar och regler kan rådgivaren hjälpa dig med vad som gäller i just din kommun. Ta kontakt med din kommunala energi- och klimatrådgivare för att få råd och tips om hur du tar steget mot en hållbarare energiproduktion genom solen. Hitta Energi- och klimatrådgivare på Energimyndigheten: http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/hemmet/hitta-din-kommunala-energi--och-klimatradgivare/ Filmen är skapad genom ett samarbete mellan Högskolan Väst och Miljöbron, för Energi- och klimatrådgivarnätverket på Hållbar Utveckling Väst. Skapad av Anna Martinek, Mia Eklund Taavo, Jesper Eliasson, Kevin Nirs och Torbjörn Olsson. Ljud Song: Oaklawn - Dreams Oaklawn - Dreams is permitted for web use only. Film and broadcast television strictly prohibited. Contact help@wistia.com with questions. Ljudfiler hämtade från “Freesound.org”: • Cash Register - kiddpark - September 23rd, 2013, https://www.freesound.org/people/kiddpark/sounds/201159/ • Stone Loop - 1000marbles.wav - Claire.H - March 29th, 2013, https://www.freesound.org/people/Claire.H/sounds/182346 • Clock - CLOCK_WINDING.aiff - jacobsteel July 27th, 2014 [remixed], https://www.freesound.org/people/jacobsteel/sounds/243610/ • Pops - Pop_7.aif - SunnySideSound - February 10th, 2009, https://www.freesound.org/people/jacobsteel/sounds/243610/ • Wind, Synthesized, A.wav - InspectorJ - January 11th, 2017, https://www.freesound.org/people/InspectorJ/sounds/376415/
bottom of page