Lönsam investering

för miljö och plånbok

OM SOLENERGI

Här följer ett stycke med blandade frågor och svar om solceller i allmänhet, men även kring hur vi jobbar på Hagmans Solenergi och vad som gäller för dig som kund.

En del information hittar ni som rubriker, men mycket kan även sökas i det avslutande "Vanliga Frågor & Svar" (FAQ) avsnittet.

Bildkälla; Energimyndigheten

1) Solcellmodul

Här omvandlas solens strålar till elektricitet (likström DC)

3) Elcentral

Växelströmmen matas in i husets elcentral där den distribueras ut i huset. Produceras mer el än vad du gör av med för stunden matas överskottet till elmätaren (5) och ut på elnätet (6)

5) Elmätare

En elmätare sitter i varje fastighet och behöver ofta bytas ut i samband med installation av solceller, detta då man nu inte bara är konsument utan nu även är producent. Mätarbytet utförs oftast kostnadsfritt av ditt elnätsföretag

2) Växelriktare​

För att kunna använda strömmen i våra fastigheter och i elnäten behöver likströmmen (DC) omvandlas till växelström (AC), detta görs i växelriktaren.

4) Förbrukning i hemmet

Elen som produceras i fastigheten används i första hand där till diverse apparater, belysning eller uppvärmning

6) In- och utmatning av el mellan hus och lokalnät

Anslutning till elnätet för att både kunna köpa in el när man förbrukar mer el än vad man producerar och för att sälja el till nätet när man producerar mer än vad man förbrukar 

3 cups

Blueberries

3 Elcentral

1 Solceler

2 tsp.

Oil

2 Växelriktare

4 Solel som används

6 In/Utmatning

  Hus - Lokalnät

5 Elmätare

Solceller omvandlar solens energi till användbar energi

Här går vi igenom systemets olika delar och hur de fungerar tillsammans.

 
Hur fungerar ett solcellsystem och vad behöver jag?
Varför installera solceller?

Ekonomiska, Ekologiska, Ideologiska eller kanske för att det helt enkelt ligger i tiden och "känns bra"?

Anledningarna till att skaffa solceller är många och de flesta av oss bockar av en eller flera anledningar nedan, oavsett om man representerar sig själv som privatperson eller som företrädare för ett företag/förening.

Ekonomi

Ökar värdet på din fastighet

Sänker dina el-/driftkostnader

Genererar god avkastning (ca 6-12% ränta till låg risk)

Miljö

Producera & förbruka förnybar energi

CO2 smart - mer grön el i våra nät

Miljöprofilering av din verksamhet

Enkelt

Minimalt underhåll -Anläggningen sköter sig själv

Trygg investering

Frågor & Svar

Hur fungerar en solcellanläggning?

Vad är ett Cesarkonto?

Hur ansöker jag om investeringsstöd? 

 

Här följer vårt informationsavsnitt där vi dels svarar på frågor om hur vi på Hagmans jobbar men även delar med oss av information från och länkar till andra, oftast myndigheters, användbara sidor.

Vanliga frågor

Har mitt hus/min fastighet rätt förutsättningar för att installera solceller?


Huset/fastighetens förutsättningarna för solceller beror i mångt och mycket på två faktorer, solinstrålningen och underlaget (Tak, mark eller fasad) Solinstrålningen varierar i stort på var i landet man bor, men främst på vilka lokala förutsättningar som finns såsom * vilket väderstreck som taket vetter mot * vilken vinkel taket har * skugga (beroende av intilliggande fastigheter, berg eller vegetation) Om solinstrålningen finns där måste det även finnas ett underlag som kan husera din anläggning under minst 30 år framöver. Underlaget behöver vara "friskt" och kunna hantera de laster som en anläggning kan innebära. Men bygglov då? Ja, bygglov är såklart en annan förutsättning - om det krävs. Den 1 augusti 2018 så infördes ett antal förenklingar gällande bygglov för solcellanläggningar vilket innebär att många anläggningar undantas från kravet om bygglov. Känns det omständigt o svårt? Ingen fara, vi på Hagmans Solenergi hjälper dig hela vägen med ditt solcellsprojekt. Kontakta oss här >>> Här följer ett antal användbara länkar för vidare information: Energimyndigheten - förutsättningar för solel SMHI - Solinstrålning i Sverige Boverket - undantag för bygglov
Vad för investeringsstöd kan jag få?


Glädjande för dig som går i tankarna att skaffa en solcellanläggning så finns det stöd att söka för investeringen. I syfte att bidra till omställningen av energisystemet, till mer hållbara sådana och till näringslivsutveckling inom energiteknikområdet så har regeringen avsatt pengar som går att söka genom Boverket. Det riktar sig till alla typer av aktörer som företag, offentliga organisationer och privatpersoner. Villkoren varierar beroende av typ av verksamhet, likaså begränsas stöden av regeringens avsatta budget på området. Här följer en sammanfattning av vilka stöd som går att söka idag
(källa: energimyndigheten, 2020-05-25) Privatpersoner och företag Investeringsstöd

 • Bidrag om 20 % av investeringskostnaden.
 • Kan ej kombineras med rotavdrag.
 • Engångsbelopp vid investering.
 • Ansökan från företag ska ha inkommit innan projektet påbörjats.
 • Läs mer om investeringsstödet på sidan med vanliga frågor och svar om investeringsstödet.
Privatpersoner Rotavdrag
 • Skattereduktion om cirka 9 % av investeringskostnaden.
 • Kan ej kombineras med investeringsstöd.
 • Engångsbelopp vid investering.
Privatpersoner Investeringsstöd för lagring av egenproducerad elenergi
 • Bidrag om 60 % av investeringskostnaden, men maximalt 50 000 kronor.
 • Ska vara ansluten till nätet och kopplad till anläggning för egenproduktion av förnybar el.
Företag inom jordbruk, trädgård eller rennäring
 • Stöd till företag inom jordbruk, trädgård eller rennäring
 • Bidrag om 40 % av stödberättigade utgifter.
 • Går ej att kombinera med investeringsstödet
OBS! Tänk på att du som söker för ett företag behöver ansöka om solcellsinvesteringsstödet innan projektet påbörjats och några avtal skrivs. Känns det omständigt o svårt? Ingen fara, vi på Hagmans Solenergi hjälper dig hela vägen med ditt solcellsprojekt. Kontakta oss här >>> Användbara länkar på området: Energimyndigheten - Stöd som du kan få vid solcellsinvestering Energimyndigheten - Vanliga frågor och Svar om investeringsstödet
Behöver jag bygglov för min solcellanläggning?


Det kan vara så men många solcellanläggningar undatas från bygglovskrav. Precis som för byggnader i allmänhet så är möjligheterna till att vara undantagen större om fastigheten ligger utanför detaljplanerat område än inom detsamma. Glädjande nog så har reglerna för solcellsanläggningar förenklats något på senare år, Såhär skriver man på Boverkets hemsida; "Undantag från krav på bygglov för solenergianläggningar Solfångare eller solcellspaneler som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial som medför att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas är i vissa fall bygglovsbefriade. Undantaget från krav på bygglov gäller både en- och tvåbostadshus och andra typer av byggnader. Följande kriterier ska vara uppfyllda för att sådana solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

 • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
 • de ska följa byggnadens form
 • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret"
OBS! Oberoende av bygglov så kan andra tillstånd och anmälningar krävs, läs mer om detta här eller under länk nedan Känns det omständigt o svårt? Ingen fara, vi på Hagmans Solenergi hjälper dig hela vägen med ditt solcellsprojekt. Kontakta oss här >>> Här finner du fler användbara länkar gällande frågan ovan; Boverket - bygglov för solcellanläggningar Boverket - krav på anmälan
Vad är och hur ansöker jag om elcertifikat och ursprungsgarantier?


Ursprungsgarantier är elektroniska handlingar för att garantera ursprunget på el. Elcertifikatsystemet är ett ekonomiskt stöd för producenter av förnybar el, för att förenkla försäljning av din solcells-el till köpare på marknaden som främst består av elleverantörer. Som solelsproducent har du rätt till både elcertifikat och ursprungsgarantier. På följande sida kan du få vidare information om elcertifikat, ursprungsgarantier och vad man ansvarar för som producent Energimyndigheten - så ansöker du om elcertifikat och ursprungsgarantier
Hur lång tid tar det innan en solcellanläggning är lönsam?*


Känns det omständigt o svårt? Ingen fara, vi på Hagmans Solenergi hjälper dig hela vägen med ditt solcellsprojekt. Kontakta oss här >>>
Hur länge håller en solcellanläggning?*


Känns det omständigt o svårt? Ingen fara, vi på Hagmans Solenergi hjälper dig hela vägen med ditt solcellsprojekt. Kontakta oss här >>>
Är det krångligt att skaffa solceller?


Precis som KTH och deras Green Leap-projekt konstaterar här i sin film så är det många som tror att det är krångligt att skaffa solceller. Det är det inte. Javisst, det är en del att tänka på men - Hej! Vi på Hagmans Solenergi är den där hjälpsamma och trevliga leverantören som hjälper dig hela vägen! Hör av dig till oss via kontaktförmuläret vi länkar till nedan med dina tankar och funderingar så hjälper vi dig vidare. Väl mött! Länk till kontaktformulär >>>
Är det dyrt att skaffa solceller?*


Enligt en studie som KTH har gjort så är det många som tror det. ...detta fast det i själva verket är så att solcellerna betalar sina egna räntor och amorteringar, är avbetalda efter ca 10 år och att man därefter tjänar pengar under resten av dess livslängd, i ca 15 till 20 år till ...dessutom i princip helt underhållsfritt. Utöver det tjänar miljön på att du aktivt medverkar till att ännu mer förnybar energi kommer in i den nordiska elmixen som till stor del fortfarande kommer från kol, kärnkraft och olja. Givetvis innebär solceller en initial kostnad, men finns förutsättningarna, med ett tak eller ett stycke mark som inte används, med god solinstrålning så kommer du att bli förvånad över vilken liten kostnad det är i relation till vad det ger. Hör av dig till oss så berättar vi mer >>> Solceller från oss är bra både för din plånbok och för miljön. Här kan du läsa mer om ekonomin kring solceller >>>
Fungerar solceller verkligen i Sverige med allt regn och mörker?


Enligt KTH's projekt Green Leap så frågar sig många om solceller verkligen fungerar i Sverige dels med tanke på mulet väder, dels med tanke på allt mörker vi har, både på natten, på vinterkvällar. Svaret är ja! Här kommer några anledningar; All el som solcellerna genererar förbrukas i elnätet, för varje kW solel som produceras så sparas det in på annan "klassisk el" såsom vattenkraft, kärnkraft och fossila kraftkällor. Vattenkraft kan därför sparas i vattenmagasinen till senare behov (till natten eller tills det blir vinter). Nettoeffekten blir att el som kommer från kärnkraft och fossila kraftkällor ersätts av solel. "...ja men det är ju mörkt hela vintern" kanske du tänker, javisst - men på sommaren är det istället ljust hela tiden. ...och visste du att det inte krävs fullt solsken för att solceller skall producera electricitet, de generer energi även när det är mulet - självklart inte lika mycket som vid fullt solsken men ändå en hel del. Förutsatt att du har ett soligt läge på din fastighet så kan man räkna hem en solcellsinvestering i Sverige på ca 10 år, därefter kommer den att generera avkastning under 15-20 år till. En sak som är till vår fördel är vårt kallare klimat! Jämfört med kontinenten och dess något högre antal soltimmar så vinner vi i norden på att vi inte har det så varmt. Faktum är nämligen att en sval solcell är effektivare än en het motsvarande, och varma komponenter slits dessutom hårdare vilket ger en kortare livslängd på anläggningen. Färre soltimmar tas därmed delvis igen av effektivare produktion och längre livslängd. Känns det omständigt o svårt? Ingen fara, vi på Hagmans Solenergi hjälper dig hela vägen med ditt solcellsprojekt. Kontakta oss här >>>
Kommer solceller att bli billigare i framtiden? Är det värt att vänta?


Allt fler solcellanläggningar installeras i Sverige och Världen. Efterfrågan ökar hela tiden och med det ökas produktionen och utveckling. Med ökade volymer pressas priserna, inte bara på själva panelerna utan även på övrig utrustning. Från att ha fallit rejält sedan 20 år tillbaka, så har priserna på senare år stabiliserats. Därför kan man räkna med att priserna vi ser på solcellerna idag kommer att vara ungefär desamma framöver, dessutom stimulerar staten idag med avdrag och stöd i olika former. Av denna anledning menar vi att det inte är värt att vänta.

Skriv din fråga här

 
 
 
Information & Inspiration

Som information och inspiration samlar vi här videoklipp som har med solceller att göra, ämnat för dig som funderar på solceller till  Villa & Fritidshus, Gård & Jordbruk eller annan större fastighet. Kom ihåg att vi på Hagmans hjälper dig hela vägen med ditt solcellsprojekt.