top of page

7,3 kW | Näset

Villaanläggning på Näset utanför Göteborg

Anläggningsstorlek: 7,3 kW

Paneler: Suntech

Växelriktare: Fronius
bottom of page