top of page
Barley Fields

Sänk dina driftkostnader

med energi från solen

-  mer info -
Gård & Jordbruk

En bra affär för miljön och din plånbok.
Med solceller på din fastighet sparar och tjänar du pengar på att producera din egna el.

Som lokal entreprenör är man

mån om ekonomi

mån om omgivningen och

mån om att få tiden att räcka till,

det är tre huvudorsaker till att fler och fler gårdar skaffar solceller.

Att producera egen el är lönsamt,

miljövänligt och sköter sig självt.

En gård lämpar sig ofta väldigt bra för solcellsinstallationer, här finns mycket takyta att utgå ifrån, både på huvudbyggnad och intilliggande ekonomibyggnade. Byggnaderna ligger ofta relativt öppet, fria från skugga från intilliggande byggnader, skog eller berg. Inte sällan finns här även mark som inte brukas och som mycket väl kan lämpa sig för solelproduktion.

En glad bonde på sin åker
Solceller på ett tak
Hönor som pickar

Stora installationsytor öppnar upp för möjligheten att installera stora anläggningar, vilket ofta rimmar väl med det faktum att många gårdar har en hög energiförbrukning.

Oavsett vilka möjligheter och ambitioner man har, som microproducent för egen förbrukning eller en större sådan med mål att sälja till nätet, så tjänar man på solel. 

Baserat på gårdens förutsättningar, möjligheter och dina ambitioner hjälper vi dig att hitta rätt anläggning för din verksamhet. Vi väver samman parametrar som placering, material, storlek, egen förbrukning och budget, med vilka skatteregler som gäller och vilka abonnemangs, distributions och anslutningskostnader som kan tillkomma beroende på anläggningens storlek och utformning, allt för att din investering skall bli så god och lönsam som möjligt. 

>>>

Referensobjekt & Senaste Nytt

På Hagmans hjälper vi dig hela vägen
från idé till producerande anläggning

Ingen anläggning är den andra lik och tekniken utvecklas ständigt. Utöver det förändras förutsättningarna för stöd och bidrag regelbundet.

Allt detta har vi på Hagmans

Solenergi koll på.

Vi hjälper dig hela vägen och tar ansvar för alla delar i processen. Vi ser till att du får en anläggning optimerad för dina behov, av högsta kvalitet och med generösa garantier.

>>>

Läs mer om hur vi jobbar här

Lönsamhetskalkyl

Återbetalt inom 10 år

     - producerar i 20 år till!

 

Inom branschen så säger man att för en högkvalitativ anläggning, kan man idag räkna med en återbetalningstid på ca 10 år och att anläggningen därefter genererar ström och därmed besparingar/intäkter till fastigheten under minst 15-20 år till, om inte mer.

För en genomsnittlig villa kan därför relationen mellan investering och intäkter se ut ungefär som här intill.

Genererad effekt kommer med tiden sjunka något men många tillverkare utlovar mycket generösa effektgarantier med åtminstone 80% bibehållen effekt efter hela 25 år. 

En bild på lönsamhetskalkyl

Stöd

Precis som vi på Hagmans Solenergi så

tycker staten om förnybar energi och Solceller.

Vilka stöd och bidrag som finns att söka för dig och din gård/jordbruksfastighet beror på din verksamhet, storlek på anläggning och är något av en färskvara. Sveriges regering och EU skjuter till pengar i omgångar för att finansiera stöd utifrån tydliga villkor och satta budgetar.

Vi hjälper dig med vad som gäller och vilka möjligheter till stöd som finns för din fastighet.

 

Oaktat vilka avdrag och stöd som finns så ser vi till att din solcellanläggning kommer bli en god investering.

Information & Inspiration

Nedan följer information och inspiration

anpassat för dig med Gård och Jordbruk.

Här kommer du hitta eget material blandat med bra och användbar solcellsinformation från myndigheter och partners med tillhörande länkar.

Gård & Jordbruksfastigheter

Gård & Jordbruksfastigheter

Gård & Jordbruksfastigheter
Sök videoklipp...
Solceller för lantbrukare, hur funkar det? | Energimyndigheten

Solceller för lantbrukare, hur funkar det? | Energimyndigheten

04:48
Spela video
Solceller för ett hållbart Sverige - Energi och klimatrådgivning

Solceller för ett hållbart Sverige - Energi och klimatrådgivning

02:13
Spela video
Solceller - Varför inte? Det blir för dyrt...

Solceller - Varför inte? Det blir för dyrt...

03:26
Spela video
Solceller - Varför inte? Ingen sol på vintern...

Solceller - Varför inte? Ingen sol på vintern...

02:56
Spela video
bottom of page