Lönsamt & Hållbart

solceller på kontors och industrifastigheter

Fastighet & Bostadsrättsförening

5 goda skäl att skaffa solceller

 1. Du gör en lönsam affär.
  Ditt solcellsystem är avbetalat på ca 10 år, efter det genererar det vinst i ca 20 år till.

 2. Du höjer värdet på din fastighet & verksamhet
  På grund av sänkta driftkostnader och genererade intäkter som elproducent kan du räkna hem din investering

 3. Större frihet och lägre kostnader
  Att producera egen el innebär att behöver köpa in mindre energi till priser som dessutom kan variera.

 4. Du gör något konkret för miljön
  Solenergi är hållbart. Med din investering ökar andelen hållbart producerad energi i elnätet samtidigt som du inspirerar andra till att satsa på förnybar energi.

 5. Minimalt underhåll
  Väl på plats sköter sig solcellerna i princip helt själva

Referensobjekt - Fastighet & Bostadsrättsförening

 

Solcellsinfo - Kontors & Industrifastighet

Lönsamt och Hållbart

Producera & konsumera förnybar energi

Minimalt CO2 avtryck

Förbättrad miljö- & hållbarhetsprofil

Ökad andelen förnybar energi i elsystemen

Som förvaltare av kontors & industrifastigheter strävar man ständigt efter att få till en optimal driftekonomi.

Som fastighetsbolag har man dessutom ofta, precis som många andra bolag, tydliga miljö och hållbarhetsmål som man skall leva upp till.

Förutsatt ett soligt och öppet läge lämpar sig solceller optimalt för att få till en riktigt trevlig lönsamhets- och hållbarhetskalkyl för din fastighet.

Anledningen till detta är ganska självklar - solens instrålning är som högst under dagtid och det är även under dagtid som förbrukningen i kontors och industrifastigheten generellt sett är som högst, det är då maskiner producerar, ventilation gå för fullt, kanske även med elburen värme eller kyla beroende på säsong, belysning är igång m.m.

Effekten blir att man med solceller helt eller delvis kan täcka energibehovet när det är som störst, vilket innebär optimal intjäning på den el som produceras. Energin används i samma stund som den produceras och slipper därmed säljas och köpas tillbaka till/från elnätet med en något sämre lönsamhet som följd. Vidare ger det även en lägre kostnad på den el som köps in övrig tid eftersom effekttopparna dagtid kapas med en lägre effektavgift som följd.

Optimal intjäning

Kapade effekttoppar, ger lägre avgifter på inköpt el

Avbetalt efter 10 år, producerar i upp till 30 år

Berättigat för statligt stöd

Minskade driftkostnader

Ökat fastighetsvärde

Oavsett om du representerar en bostadsrättsförening eller äger ett hyreshus så strävar man efter samma sak, att hålla nere och gärna sänka de löpande kostnaderna.

Med solceller på taket får du en bättre totalekonomi på din fastighet. Energikostnaden minskar tack vare den egna produktionen. Den energi som produceras under dagen, som inte förbrukas direkt, säljs till elnätet och köps senare tillbaka när behovet i fastigheten är större, och solens instrålning lägre. På så sätt fungerar elnätet som lager för den el du i perioder överproducerar.

Investeringen räknas hem på ca 10 år, därefter har du en anläggning som producerar el till fastigheten i ytterligare 15-20 år utan att man behöver göra, eller investera i princip någonting.

Därtill kommer miljöaspekten, att producera och konsumera 100% förnybar energi, och aktivt bidra till att CO2 utsläppen minskar i världen.

Staten hejar på utvecklingen och har sedan många år tillbaka skjutit till stöd och bidrag för att skynda på omställningen till mer förnybara energikällor. 

Som bostadsrättsförening och fastighetsägare kan du ansöka om dessa.

Solar Panel Installation
Familj i köket

Solcellsinfo - Brf & Hyreshus

Sammantaget är fördelarna väldigt många, nackdelarna väldigt få om ens några.

Hör av dig till oss så ser vi över förutsättningarna för din fastighet och hjälper vi er vidare med ert solcellsprojekt!

 
Information & Inspiration

Här nedan följer information och inspiration

anpassat för dig som företräder ett

Företag eller en Bostadsrättsförening.

Här kommer du hitta eget material blandat med bra och användbar solcellsinformation från myndigheter och partners med tillhörande länkar.

På Hagmans hjälper vi dig hela vägen
från idé till producerande anläggning

Ingen anläggning är den andra lik och tekniken utvecklas ständigt. Utöver det förändras förutsättningarna för stöd och bidrag regelbundet.

Allt detta har vi på Hagmans

Solenergi koll på.

Vi hjälper dig hela vägen och tar ansvar för alla delar i processen. Vi ser till att du får en anläggning optimerad för dina behov, av högsta kvalitet och med generösa garantier.

>>>

 

Vi på Hagmans Solenergi är

specialister på solenergi.

Vi står för kunskap, service och kvalitet,

något som genomsyrar hela vår verksamhet.

Vi finns här för att hjälpa Dig med Din solcellsanläggning och står redo att ta oss an ditt solcellsprojekt

- från start till mål, stort som smått.

Tillsammans med våra systerföretag erbjuder vi en bredd av tjänster för att på bästa sätt bistå dig som fastighetsägare med de optimala energilösningarna för just din fastighet, beroende på vad du behöver hjälp med samt med helhet och hållbarhet i focus.

Vi är;

Hagmans Solenergi

Hagmans Kyl- & Energiteknik

Hagmans Styr & Fastighetsautomation

Om oss

"Försäljning, Projektering och Installation

- I fjärde generation"

Bolaget är del av Jonas Hagman koncernen som har lång och gedigen erfarenhet från återförsäljar-, entreprenad & installatörsledet i Sverige.

Vi är idag ett 30-tal anställda med kundbok som innefattar allt från privatpersoner till Sveriges största industri & fastighetsbolag.

Vi lägger ett stort värde vid att du som kund skall vara nöjd och rakryggat kunna rekommendera oss vidare till dina vänner, bekanta eller branschkollegor - det är på detta sätt vi utvecklats till det vi är idag.

Vi är ett familjeföretag i fjärde generation, baserade i Göteborg med ett rikstäckande nätverk. 

Försäljning, Projektering & Installation

av produkter & tjänster inom

76765466_1179486399107114_52065987834580

Kylsystem

Solenergisystem

Fastighetsautomation

Styrsystem

Värmesystem

Energioptimering

Hagmas Solenergi-4f.png